Termékajánló

Termék részletekOrbán Béla: Egy Teremtés - változó valóság (E-book)

Orbán Béla: Egy Teremtés - változó valóság (E-book)
1 260 Ft+ ÁFA= 1 260 Ft
A vásárló elismeri, hogy tudomásul vette, hogy az e-könyvre leadott rendeléstől való elállási jog gyakorlására kizárólag az e-könyv letöltését megelőzően van mód.
 • Orbán Béla: Egy Teremtés - változó valóság (E-book)

  E könyv megírására változó korunk, a minden területen felerősödő „Új Korszak”, „Új Teremtés” egyre fokozódóbb várakozása késztetett.

  Sokan várnak valami „újra”, valami másra. Ez a helyzet jelzi azt, hogy a kereszténység és a zsidóság egyaránt válságos helyzetbe került. A tradicionális vallások erejüket veszítve keresik megújulásuk lehetőségét, a szabad, reform és liberálissá lett ágazatok képtelenek egységes, közös utat és jövőt felmutatni, miközben a fogyasztói társadalom működésének váltak szerves részeivé. A misztikus, karizmatikus mozgalmak egyre hiteltelenebbek...

  A zsidóság vallási élete egyre inkább kulturális formát ölt, és a progresszivitás a beolvadást, asszimilációt, valamint a szekularizálódás folyamatát erősíti.

  Hogyan tovább?

  E könyv feladata pedig az, hogy bemutassa az egyetlen Utat, amely túlvezet a földi életen, és minden ember számára választási lehetőség. Vissza az Eredethez, vissza a Teremtés Akaratához, vissza ahhoz a ponthoz, amely nem más, mint az „Örök Szombat”.

  Útmutatás kíván lenni arra az Útra és irányra, amelyről szól a Boldog Isten üzenete (evangéliuma), amelyre hív a Messiás (Krisztus) üzenete (evangéliuma).

  A könyv kiegészítője a zsidó, messiásváró hitnek, és keresztény teológia helyett messiáshívő hitvalló útmutatás. Tartalmát tekintve szándékosan nem értekezés, tanulmány, teológia, vagy teológiai mű. A benne található írások köznyelven, elbeszélő formában, mindenki számára választ kívánnak adni a minden embert érintő kérdésre: miért teremtette Isten a Világot, és mi a mi életünk célja, feladata?

  A benne foglaltak pedig indítsák el az Olvasóban a gondolkodást, majd annak megértését, hogy valójában mi a Teremtés, és abban mi Isten Akarata és Terve?

  Így eljuthatunk a Teremtő, Mindenható és Örökkévaló, Egyetlen Isten megismeréséhez is. Ezáltal eltűnhetnek azok a hitbeli különbségek is, amely a kereszténységet és zsidóságot egymástól elkülönítik. Messiáshívőként zsidók és más nemzetbeliek együtt mehetünk tovább egy párhuzamos Úton, amely visszavezet Isten teremtő Akaratának megvalósulásáig.  Orbán Béla