Termékajánló

Termék részletekBalogh István Dr. Voigt Vilmos Dr. Komoróczy Géza Dr. Fröhlich Ida Dr. Schőner Alfréd Dr. Zsengellér József Dr. Schweitzer József Dr. Domán István Dr. Hídvégi Máté - 100 éve született Scheiber Sándor

Balogh István Dr. Voigt Vilmos Dr. Komoróczy Géza Dr. Fröhlich Ida Dr. Schőner Alfréd Dr. Zsengellér József Dr. Schweitzer József Dr. Domán István Dr. Hídvégi Máté - 100 éve született Scheiber Sándor
3 200 Ft+ ÁFA= 3 200 Ft
2013-ban emlékeztünk meg Scheiber Sándor (z”cl) születésének 100. évfordulójáról, és tiszteletére az Országos Rabbiképző–Zsidó Egyetem az évet „Scheiber-emlékév”-nek nyilvánította. Önálló szervezésben vagy más intézményekkel együttműködve több konferenciát, megemlékezést tartottak a Rabbiképző egykori igazgató-rektorának tiszteletére, és két nívós tanulmánykötet is napvilágot látott.

Az első, a Papírhíd, Babits Antal szerkesztésében (erről a kötetről is hamarosan közlünk ajánlót), a második, a 100 éve született Scheiber Sándor pedig 2014 októberében. Ez utóbbi kötet a 2013. június 23-án, az MTA épületében rendezett felolvasó ülésen, valamint az OR-ZSE és a Magyar Hebraisztikai Társaság közös szervezésében 2013. november 20-án megtartott „Scheiber Sándor a mi tanítómesterünk” című konferencián elhangzott előadások szövegeit tartalmazza. „A mi tanítómesterünk” cím a kötet vezérlőelve is lehetne, hiszen közvetve vagy közvetlenül, tanítványain keresztül, a kortárs magyarországi zsidó tudomány minden jelentős képviselője Scheiber Sándor tanítványa, akik „le-dor va-dor”, nemzedékről nemzedékre adják tovább a megtanult tárgyi tudást és az elsajátított bölcsességet és emberséget.

Scheiber Sándor a hebraisztika, a judaisztika mellett az orientalisztika, a nyelvészet, a klasszika-filológia, a történelem és a művelődéstörténet, a régészet, az irodalomtörténet, a folklór, a művészettörténet, a könyvtörténet területén, és ezek határmezsgyéin is egyaránt kiemelkedőt alkotott, így tanítványainak és tanítványai tanítványainak névsora önmagában is imponáló, amit a kötetben publikálók névsora is bizonyít.

Scheiber Sándorra és munkásságára emlékezik Schweitzer József (z”cl), Schőner Alfréd, Komoróczy Géza, Shlomo Spitzer, Domán István, Zsengellér József, Schmelzer Hermann Imre, Hídvégi Márton, Bollobás Enikő, Fröhlich Ida, Voigt Vilmos, Lictmann Tamás, Bányai Viktória, Balogh István – hebraisták és a néprajztudós, rabbik és irodalomtörténészek, a kutató orvos és a történész; professzor emeritusok és a doktorandusz; a közvetlen tanítványok, és azok, akik csak gyerekként találkozhattak volna Scheiber Sándorral vagy aki már halála után született; zsidók és nem-zsidók.

Élő legendák mellett a legfiatalabb nemzedék képviselői méltatják és folytatják munkásságát a kötetben megjelent tanulmányaikban, amelyek tudósoknak és laikusoknak is átfogó képet nyújtanak Scheiber Sándor tudósi személyiségéről és tudományterületeket átívelő munkásságáról.


forrás: https://mazsihisz.hu/
  • Antikvár könyvként eladható, egyelőre nem jogtiszta.