Termékajánló

Termék részletekDr. Hevesi Simon, Dr. Blau Lajos, Dr. Weisz Miksa: Etika a Talmudban

Dr. Hevesi Simon, Dr. Blau Lajos, Dr. Weisz Miksa: Etika a Talmudban
2 800 Ft+ ÁFA= 2 800 Ft
 • Dr. Hevesi Simon, Dr. Blau Lajos, Dr. Weisz Miksa: Etika a Talmudban

  Blau Lajos, Hevesi Simon és Weisz Miksa tizenkét tanulmányát tartalmazó „Etika a Talmudban” című, az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat XLIV. kiadványaként megjelent kötet, a vallástudománnyal; valamint a zsidó kultúratörténettel foglalkozók számára jelentős és hiánypótló tanulmány-gyűjtemény, amelyet a Magyar Zsidó Tudományok könyvsorozat 12. köteteként kívánunk kiadni, újra megjelentetni. A kötet 1920-ban jelent meg először és utoljára magyar nyelven, és azóta sem jelent meg ilyen összefoglaló igényű és rendszerezett írás a Talmud etikájáról. A könyv 12 fejezetben körvonalazza a talmudi etikát.

  E fejezetek a következők:
  I. Bevezetés (Dr. Hevesi);
  II. A Talmud (Dr. Blau);
  III. A munka (Dr. Weisz);
  IV. Adás-vevés, kereskedelem (Dr. Weisz)
  V. Kamatvétel, uzsora (Dr. Weisz);
  VI. A felebarát becsülete (Dr. Weisz);
  VII. Rágalmazás (Dr. Weisz);
  VIII. Szerénység (Dr. Weisz);
  IX. A családi élet (Dr. Hevesi)
  X. Nem-zsidókról (Dr. Weisz);
  XI. Emberszeretet (Dr. Blau);
  XII. Befejezés (Dr. Hevesi).


  Az „Etika a Talmudban” című kötet újra kiadása azért is bír aktualitással napjainkban is – mikor újra meg újra felélednek a Talmuddal szembeni előítéletek –, hogy e könyv lapjait elolvastán, nyilvánvalóvá válna, ha addig még nem lett volna az, miszerint: „Mindent összefoglalva, a való tény az, hogy nincs nagy régi mű, amely oly kevés gyűlöletes nyilatkozatot tett, mint a talmud. Háromezer folio-lapján pár rövid mondás az, amely összefüggésből kiszakítva, kifogás alá esett. És nincs régi törvénykönyv, amely oly meleg emberszeretetet hirdetne, mint a Talmud. (…) Tette ezt a Talmud oly időben, midőn szeretetet alig tapasztalt. Sem faji, sem vallási különbséget a szeretet gyakorlásánál nem ismert, ilyen rendelkezése nincs. A zsidóság példájának hatása e téren sem kisebb, mint a vallás terén.”[1]

  Ezen nagy fontossággal bíró kötetet, Dr. habil. Oláh Jánosnak, az Országos Rabbiképző–Zsidó Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára és rektorhelyettese, a Scheiber Sándor-díj tulajdonosa, a Magyar Zsidó Tudományok könyvsorozat szerkesztője által írt bevezetésével, rövid tanulmányával ellátva, közel száz év múltán szeretnénk ismételten a zsidó vallástudománnyal, a zsidó kultúratörténettel foglalkozók kezébe adni, és a zsidó, valamint az egyetemes tudomány „oltárára” helyezni, hiszen ezek az írások ma már gyakorlatilag magyar nyelven nem hozzáférhetők, pedig igény mutatkozna tartalmának megismerésére a zsidó vallás és a etika, valamint a kultúratörténet tanaival foglalkozók egyre gyarapodó körében. A Rabbiképző egykori tanárainak, tudományos auktoritásainak írásai olyképpen bírnak ismeretterjesztő jelleggel, hogy a zsidóság etikájáról világosan, pontosan, és nem utolsó sorban a nem szakmabelieknek is érthetően adnak összefoglaló és eligazító ismereteket.